om lillemyr

Naturbørnehaven Lillemyr blev etableret i 2000 og er en privatdrevet daginstitution på Balka på Østbornholm.

ADRESSe

Kannikegårdsvej 17, Bodilsker

3730 Nexø, Bornholm

info@lillemyr.dk

+45 56489828

PRISER

Vi følger regionskommunens tarif.
Der ydes søskenderabat.
Økonomisk friplads søges i regionskommunen efter gældende regler.
Læs mere her.

FASTE LUKKEDAGE

Weekender og helligdage.

Onsdag før påske = personalets pædagogiske dag.

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Hverdage mellem jul og nytår

ÅBNINGSTIDER

MANDAG - FREDAG
Kl. 06.20 - 17.00

OM INSTITUTIONEN


INSTITUTIONENS FORM

Børnehaven er en privat institution. Børnehaven drives af en bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnende ansvar for børnehavens økonomi og administrativt arbejde.


MEDARBEJDERNES ROLLE

Børnehavens personale har alle forskellige evner og styrker, som de kan benytte i arbejdet med børnene. Den enkelte ansatte skal kunne handle ud fra eget overskud, sådan at aktiviteter bliver lystbetonede og ikke pligtbetonede. Alle medarbejdere skal kunne handle ud fra respekt og selv forvente at bliver respekteret.

I vores børnehave skal der være plads til forskellighed. Vi skal blive gode til at bruge hinandens ressourcer positivt.
 Alle skal føle sig nødvendige i børnehaven – en god følelse af at høre til, og være savnet, når man er væk.
Det er vigtigt at børnene lærer at færdes ude på en fornuftig måde – altså lærer naturen at kende. Vi skal være meget ude; det er godt for helbredet og så er der dejligt højt til loftet. Der er plads til alle, og man kan få lov til at udfolde sig, uden at genere hinanden.
 Det er vigtigt, at børnene lærer at bruge deres fantasi – også uden legetøj. Der skal være tid og plads til den frie leg uden alt for mange afbrydelser, og der skal være tid til ro og fordybelse for barnet.
Vi bruger tiden sammen med børnene til forskellige dagligdags gøremål afhængigt af årstiderne, f.eks. at samle brænde og lave bål. Vi har megen tid til at være til stede sammen med børnene, hvilket giver mulighed for at se, hvordan det enkelte barn/børnegruppen har det. Børnehavebarnet har ikke brug for, at vi blander os i deres gøremål eller løser konflikter for dem. De har brug for, at vi er til stede, at voksne lytter til dem, og at vi giver dem løsningsforslag, ud fra det enkelte barns behov.

FÆLLESSKAB

Fællesskab er en kerneværdig i Lillemyr. Det tilstræbes at både børn og forældre føler sig som en del af et fællesskab. For at alle forældre kan føle et fælles ansvar for børnehaven, er det vigtigt at forældrene kender hinanden godt. Derfor holder vi i løbet af året mange arrangementer for forældrene. Det styrker fællesskabet, og giver os gode oplevelser med hinanden. Nogle af disse arrangementer er rent sociale, mens andre har flere formål: at hygge sig sammen og samtidig få ordnet nogle praktiske ting i børnehaven.

Det forventes samtidigt, at alle børn i børnehaven er repræsenteret ved mindst én af deres forældre i mindst ét udvalg, der eksisterer i børnehaven.


PÆDAGOGIK OG POLITIK

Vil du vide mere om pædagogikken end du har fundet her og under "Praktiske oplysninger", kan du hente dokumenter med vores missioner og planer.


DOWNLOADS 

Personale

Her er vores faste personale. I perioder vil der være pædagogstuderende. Dertil kan andre medhjælpere være tilknyttet børnehaven i kortere perioder, f.eks. som vikarer i ferieperioder eller lignende.

Lasse Munk

Børnehaveleder og pædagog på spirerne

Stine Jensen

Souschef og pædagog hos rødderne

Lea Christensen

Pædagog hos Rødderne

JANE POULSEN

Køkkenassistent og medhjælper hos rødderne

ANNETTE SØRENSEN

Pædagogmedhjælper og ansvarlig for spirestuen

MOGENS GAD

PGU'er - ansvarlig for Skovbørnene

Ane

Ane Frandsen

Pædagogmedhjælper hos spirerne.

Magnus Thorø

Vikar

Anna Pihl Olesen

Vikar

Thea Beyer

Vikar

SARA MATTSSON

Vikar

Sille Green

Pædagogmedhjælper skovbørnene

BESTYRELSE

Lillemyrs bestyrelse består af forældre til børn i børnehaven.Vi holder møde en gang om måneden, hvor Lillemyrs ledelse også deltager. Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på den årlige generalforsamling.

Nora

Bestyrelses næstforperson

Mor til Lykke og Mynte

Rebekka

Bestyrelsesmedlem

Mor til Astrid G

karina

Bestyrelsesmedlem

Mor til Luca og Luis

Stephanie

Bestyrelses Forperson 

Mor til Minna

Jeanette

Bestyrelsesmedlem

Mor til Aya

POLITIK OG LÆREPLANER

DOWNLOADS

Her har du mulighed for at downloade vores virksomhedsplan, mobbepolitik, læreplan m.m.

Der er en knap for hver dokument.

STUDERENDE?

Som studerende har du mulighed for at komme i praktik/uddannelsesforløb hos os. Herunder kan du downloade
vores uddannelsesplan.