Lukket under Covid-19

Naturbørnehaven følger myndighedernes anbefalinger og holder lukket indtil andet angives.

Vi værner om hinanden

Da vi følger regeringens udmelding om forholdsreglerne ift. corona virussen, vælger Lillemyr at holder lukket fra mandag d. 16. marts og indtil andet angives.


Nødberedskab

Lillemyr har lavet et nødberedskab, for jer som har et ufravigeligt pasningsbehov. De grupper som er omfattet af dette er fx ansatte i sundhedssektoren, enlige forældre og personer som arbejder med udsatte børn. Kontakt Lillemyr hvis du har et ufravigeligt pasningsbehov, du kan ikke bare komme og aflevere.

Vi afventer yderligere information fra regeringen ift. om situationen bliver forlænget el.lign.