NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR

NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ADSKILLER SIG FRA ANDRE BØRNEHAVER PÅ TRE VIGTIGE PUNKTER

Lillemyr er en integreret institution med vuggestue og børnehave, så der er en stor aldersspredning.

I en naturbørnehave opholder børnene sig, afhængigt af alder, meget udendørs.

Børnehaven er privat og derfor helt igennem forældrenes ansvar.

Vi er stolte af vores gode normering, som gør at vi har tid og overskud til at nå vores pædagogiske målsætning. Der skal være plads, ro og tid til fordybelse, sådan som dit barn har mest brug for det.

VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

VI HAR RIGTIG GOD NORMERING

 

Naturbørnehaven Lillemyr er en integreret institution, godkendt til maksimalt 42 børn. Heraf er ca. 15 børn endnu ikke fyldt 3 år (dagpleje-/vuggestuebørn), mens de øvrige børn er fyldt 3 år (børnehavebørn).

Børnehaven optager børn i alderen 1⁄2 til 6 år. Institutionen er altså integreret, og der er ingen skarp opdeling mellem dagpleje- og børnehavebørnene. Vi forsøger at skabe en følelse af helhed, men samtidig tage hensyn til det enkelte barns udviklingstrin. Derfor er alle børnene sammen på nogle tidspunkter af dagen, mens de er delt op i 3 grupper på andre tidspunkter af dagen.

Hele personalet har ansvar for alle børnene, og cirkulerer i en vis udstrækning mellem grupperne. Dog vil den enkelte medarbejder være særligt tilknyttet en af de tre grupper.

Pædagogisk målsætning

På barnets præmisser

 

Formålet er at skabe en god barnetilværelse, med plads og tid til ro, fordybelse og udvikling — på barnets præmisser.

I vores børnehave skal der være plads til forskellighed. Mennesket er udstyret med mange forskellige ressourcer, og der skal være plads til alle. Vi skal blive gode til at bruge hinandens ressourcer positivt.

Alle skal føle sig nødvendige i børnehaven, - en god følelse af at høre til, og være savnet, når man er væk.

Det er vigtigt at børnene lærer at færdes ude på en fornuftig måde; lærer at kende forskel på en tidsel og en brændenælde – altså lærer naturen at kende. Vi skal være meget ude, det er godt for helbredet og så er der dejligt "højt til loftet." Der er plads til alle, og man kan få lov til at udfolde sig, uden at genere hinanden.

Det er vigtigt, at børnene lærer at bruge deres fantasi – også uden legetøj. Der skal være tid og plads til den frie leg uden alt for mange afbrydelser, og der skal være tid til ro og fordybelse for barnet. Elementer som er med til at modvirke vores, ellers så stressede, hverdag.

Børn fra Lillemyr kigger på firben